Tuyển dụng

03/11/2019

Phó Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN HTP GroupMÔ TẢ CÔNG VIỆCLập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty.Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty.Mở rộng cơ hội kinh doanh, tăng thị phần bằng cách tìm kiếm khách hàng, dự án tiềm năng trong lĩnh vực Bất Động Sản.Chịu trách nhiệm trực tiếp đến các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng.Quản lý ...

03/11/2019

Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản

Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Bất Động Sản HTP GroupMÔ TẢ CÔNG VIỆCXây dựng, tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.Xây dựng quy trình tiếp thị, bán hàng dự án do Công ty làm chủ đầu tưThực hiện chính sách kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số, phát triển khách hàng mới, các chỉ tiêu về ...

Đăng ký tư vấn